rekrutacja 2016/2017 PDF Print E-mail
Written by User   
Thursday, 19 March 2015 00:00

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017

  • od 11 kwietnia do 28 czerwca 2016r.- przyjmowanie dokumentów od kandydatów;
  • do 28 czerwca (do godz. 15.00) 2016r. - przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej z OKE;
  • 15 lipca 2016r. - ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły.

Prosimy o składanie kart zapisu do 15 kwietnia ze względów organizacyjnych.

Poniżej można pobrać pliki z kartą zapisu, wnioskiem o przyjęcie, zgodą na uczęszczanie na zajęcia religii i wdż i informacją na temat rekrutacji:

karta zapisu

wniosek o przyjęcie do szkoły

zgoda

terminarz rekrutacji

 

Przypominamy, że klasy pierwsze i drugie otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia.