Comenius – Partnerskie Projekty Szkół PDF Print E-mail
Written by User   
Thursday, 29 September 2011 21:21

W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy realizację międzynarodowego projektu
w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

Główne cele programu Comenius to:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur
    i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Nasz projekt nosi nazwę:

DIFFERENT BODY LANGUAGES AND GESTURES OF DIFFERENT COUNTRIES
(MOWA CIAŁA I GESTÓW W INNYCH KRAJACH) i będzie realizowany od września 2011
do czerwca 2013 we współpracy ze szkołami  z Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii.