Samorząd Print

Samorząd Uczniowski


Rada Samorządu Uczniowskiego:

  • Przewodnicząca: Maria Michaliszyn
  • Zastępca: Aleksandra Kurkowska
  • Sekretarz: Aleksandra Sponda

Sekcje:

  • organizacja imprez: Jakub Sarabun, Kamil Spytkowski
  • dekoratorska i kroniki szkolnej: Emilia Para, Julia Jasić, Patrycja Gromadzik, Klaudia Wisniewska