Plan lekcji - klasy drugie Print

PONIEDZIAŁEK

IIA IIB IIC
1 geografia j.polski religia
2 religia
wf/wf historia
3 biologia wf/wf wdż
4 chemia j.ang./j.niem. matematyka
5 j.ang./inf.
j.niem./j.ang. geografia
6 matematyka
zaj. art.
j.ang./inf.
7 inf./j.ang. godz. wych.
godz. wych.

WTOREK

IIA IIB IIC
1 j.niem./j.ang. matematyka j.polski
2 biologia
matematyka j.polski
3 matematyka
historia biologia
4 j.polski
biologia wf/j.ang.
5 fizyka wos wf/j.niem.
6 historia
j.polski
wos
7 godz. wych.
j.polski fizyka

ŚRODA

IIA IIB IIC
1 j.polski j.polski j.polski
2 fizyka historia biologia
3 wf/wf j.ang./j.niem. matematyka
4 wf/wf j.niem./j.ang. geografia
5 j.niem./j.ang. fizyka historia
6 wos
geografia wf/j.niem.
7 j.ang./j.niem. religia
wf/j.ang.

CZWARTEK

IIA IIB IICj.polski
2 geografia religia j.polski
3 matematyka wf/wf matematyka
4 religia wf/wf inf./j.ang.
5 j.polski matematyka j.ang/wf
6 j.polski j.ang./infor. j.niem./wf
7 historia infor./j.ang. religia

PIĄTEK

IIA IIB IIC
1 zaj. art.
chemia matematyka
2 matematyka geografia chemia
3 j.ang./j.niem. matematyka j.ang./wf
4 j.polski fizyka j.niem./wf
5 wf/wf biologia fizyka
6 wf/wf j.polski zaj. art.